การแจ้งเรียกรถยนต์เพื่อเข้ารับบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)

ฮอนด้าให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผู้ใช้เสมอ และเพื่อเป็นมาตรการในเชิงป้องกัน จึงได้มีการแจ้งเรียกรถยนต์เพื่อเข้ารับบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในบางกรณี รวมถึงกรณีการเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมทาคาตะ โดยท่านสามารถตรวจสอบว่ารถของท่านอยู่ในข่ายต้องเข้ารับบริการดังกล่าวได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้


ตรวจสอบรถยนต์ที่เข้าข่ายต้องเข้ารับบริการ
กรุณาใส่หมายเลขตัวถังรถยนต์ในช่องด้านล่าง
ข้อมูลการแจ้งเรียกรถยนต์เข้ารับบริการครั้งล่าสุด


ลูกค้าสามารถหาหมายเลขตัวถังรถยนต์ได้จากที่ไหน?

รถยนต์ฮอนด้าทุกคันจะมีหมายเลขตัวถัง 17 หลัก ที่แสดงข้อมูลของรถยนต์แต่ละคัน

ลูกค้าสามารถหาหมายเลขตัวถังรถยนต์ได้ที่ :
- ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก
- สมุดรับประกันของฮอนด้า
- แผ่นโลหะสีเขียวที่ฐานประตูด้านหน้าฝั่งผู้โดยสาร


ประโยชน์ของการตรวจสอบหมายเลขตัวถัง

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้น ทางฮอนด้าจะทำการส่งจดหมายถึงลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้นำรถยนต์เข้ามารับบริการ แต่การตรวจสอบหมายเลขตัวถังรถยนต์ด้วยระบบนี้ เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงในกรณีที่ลูกค้าบางท่านไม่ได้รับจดหมาย และในกรณีที่ลูกค้าสงสัยว่ารถอยู่ในข่ายที่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือไม่ สามารถใส่หมายเลขตัวถัง เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้

หมายเหตุ :
1. กรณีลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ที่เข้าข่ายการเรียกเข้ารับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าว กรุณาโทรศัพท์นัดหมายอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วน ได้ที่ศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ
2. ผลในการตรวจสอบข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการอัพเดทฐานข้อมูล ลูกค้าสามารถเช็คประวัติการอัพเดทข้อมูลได้ที่ "ข้อมูลการแจ้งเรียกรถยนต์เข้ารับบริการครั้งล่าสุด" ที่ด้านบนของช่องการตรวจสอบหมายเลขตัวถัง

หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการแจ้งเรียกรถยนต์เพื่อเข้ารับบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรุณาคลิกที่นี่

หากลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเรียกรถยนต์เพื่อเข้ารับบริการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ โดยสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฮอนด้าได้ที่ http://www.honda.co.th/th/dealer หรือ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Honda Call Center โทร 02 341 7777 กด 0 ตลอด 24 ชั่วโมง